วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เทคนิคเกรยอง อ.ประเทือง เอมเจริญ

ชื่อภาพ เมฆฝน เทคนิค เกรยอง

ชื่อภาพ บัวเบิกอรุณ เทคนิค เกรยอง

อ.ประเทือง เอมเจริญ

ชื่อภาพ สมาธิ เทคนิค สีน้ำมัน

ชื่อภาพ สี่เหลี่ยมจักรวาลเทคนิค สีน้ำมัน

เยี่ยม อ.เปี๊ยก โปสเตอร์ ที่ปากช่อง


ผลงานใบปิดหนัง อ.ทองดี ภานุมาศ